Privacy Policy

Privatumo politika | Privātuma politika

1. Who are we?

This privacy policy applies to the following website: https://klimatomuziejus.lt The website is administered by the association “Active Youth” (contact information at the bottom of the page)

2. What information do we collect?

We may collect, store and use the following types of information:

 • Information about your computer and your visits to and use of this website (including your IP address, geographical location, browser type, referral source, length of visit and number of page views);
 • Information that you provide to us for the purpose of subscribing to our website services, email notifications and/or newsletters;
 • Any other information that you choose to send to us.

3. Cookies

A cookie consists of information sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. This information is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. This allows the web server to identify and track the web browser. We use Google Analytics to analyze the use of this website. Google Analytics generates statistical and other information about website use by means of cookies, which are stored on users’ computers. The information generated relating to our website is used to create reports about the use of the website. This information will be stored by Google. Google’s privacy policy is available here: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Advertisers or payment service providers on our website may also send you cookies. On our website, we publish interest-based Google Adsense advertisements, which are selected by Google to reflect your interests. To determine your interests, Google will track your behavior on the web using cookies. You can view, delete and add interest categories associated with your browser using Google’s Ads Preference Manager, which can be found at http://www.google.com/ads/preferences/. You can opt-out of the Adsense partner network cookie at http://www.google.com/privacy_ads.html.

Most browsers allow you to refuse all cookies, while some browsers allow you to refuse only third-party cookies. However, blocking all cookies will have a negative impact on the usability of many websites, including this one.

4. Use of your personal data

Personal data submitted on this website will be used only for the purposes specified in this privacy policy or in relevant parts of the website. We may use your personal information for these purposes:

 • To contact you with your consent (to respond to your question(s));
 • With your consent, to send you our newsletter by email, which we believe may be of interest to you (you can opt-out of this newsletter at any time);
 • To provide third parties with statistical information about our users, but this information will not be used to identify any individual user;
 • We will not provide your personal data to any third parties for direct marketing purposes without your clear consent.

5. Policy changes

We may occasionally update this privacy policy by posting a new version on our website. You should check this page occasionally to ensure you are satisfied with any changes.

6. Third-party websites

This website contains links to other websites. We are not responsible for the privacy policies or practices of third-party websites.

7. Data storage

Data storage period: 12 months

We store the collected information on our own and secure third-party servers (e.g., Gmail). Access to this information is protected by passwords, which are only available to the association’s employees. Their employment contracts include a requirement to use any personal information only for specified purposes.

8. Your rights

All website users have the right to:

 • Know what information we store about them and how we use it;
 • Request that all information about them be removed.

9. Contact information

 • Association “Active Youth”, registration number: 303244347
 • Registration address: Lygybės g. 21-86, Kaunas Office
 • address (for correspondence): Naugarduko g. 32/2, Vilnius
 • Person responsible for data protection: Gediminas Kondrackis
 • Phone: +37064331871; email: hi@akt.lt

1. Kas mēs esam?

Šī privātuma politika attiecas uz šādu mājaslapu: https://klimatomuziejus.lt Mājaslapu pārvalda asociācija “Aktyvus jaunimas” (kontaktinformācija lapas apakšā)

2. Kādu informāciju mēs savācam?

Mēs varam savākt, glabāt un izmantot šāda veida informāciju:

 • Informāciju par jūsu datoru un jūsu apmeklējumiem šajā mājaslapā, kā arī šīs mājaslapas izmantošanu (tai skaitā jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu, novirzīšanas avotu, apmeklējuma ilgumu un lapu skatījumu skaitu);
 • Informāciju, ko jūs mums sniedzat, lai abonētu mūsu mājaslapas pakalpojumus, e-pasta paziņojumus un/vai biļetenu;
 • Jebkuru citu informāciju, ko jūs izvēlaties mums nosūtīt.

3. Sīkdatnes

Sīkdatne sastāv no informācijas, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un ko pārlūkprogramma saglabā. Šī informācija tiek nosūtīta atpakaļ serverim katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot tīmekļa pārlūkprogrammu. Mēs izmantojam Google Analytics šīs mājaslapas izmantošanas analīzei. Google Analytics ģenerē statistisko un citu informāciju par mājaslapas izmantošanu, izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas lietotāju datoros. Informācija, kas ģenerēta par mūsu mājaslapu, tiek izmantota, lai izveidotu atskaites par mājaslapas izmantošanu. Šo informāciju uzglabās Google. Google privātuma politika ir pieejama šeit: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Reklāmdevēji vai maksājumu pakalpojumu sniedzēji mūsu mājaslapā varētu arī jums nosūtīt sīkdatnes. Mūsu mājaslapā mēs publicējam uz interesēm balstītas Google Adsense reklāmas, kuras izvēlas Google, lai atspoguļotu jūsu intereses. Lai noteiktu jūsu intereses, Google izseko jūsu uzvedību tīmeklī, izmantojot sīkdatnes. Jūs varat pārskatīt, dzēst un pievienot interešu kategorijas, kas saistītas ar jūsu pārlūkprogrammu, izmantojot Google Ads Preference Manager, kuru var atrast adresē http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs varat atteikties no Adsense partneru tīkla sīkdatnes adresē http://www.google.com/privacy_ads.html. Tomēr šajā atteikšanās mehānismā tiek izmantota sīkdatne, un, ja jūs dzēsīsiet sīkdatnes no sava datora, jūsu atteikums netiks saglabāts. Lai nodrošinātu, ka atteikums tiek saglabāts konkrētai pārlūkprogrammai, jums vajadzētu izmantot Google pārlūkprogrammas paplašinājumu, kuru var atrast adresē http://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj jums neizmantot nevienu sīkdatni, lai gan dažas pārlūkprogrammas ļauj jums neizmantot tikai trešo pušu sīkdatnes. Piemēram, Internet Explorer pārlūkprogrammā jūs varat atteikties no visām sīkdatnēm, nospiežot “Tools” > “Internet Options” > “Privacy” un izvēloties “Block all cookies” (to var izdarīt, pārvietojot slēdzi). Tomēr visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs iespēju izmantot daudzas tīmekļa vietnes, ieskaitot šo.

4. Jūsu personisko datu izmantošana

Personīgie dati, kas iesniegti šajā mājaslapā, tiks izmantoti tikai nolūkiem, kas norādīti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās mājaslapas sadaļās. Mēs varam izmantot jūsu personīgo informāciju šiem nolūkiem:

 • Sazināties ar jums ar jūsu piekrišanu (atbildot uz jūsu interesējošiem jautājumiem);
 • Sūtīt jums ar jūsu piekrišanu e-pastu mūsu biļetenu, kas, mūsu domās, jums varētu būt interesants (jūs jebkurā laikā varat atteikties no šī biļetena);
 • Nodrošināt trešajām pusēm statistisko informāciju par mūsu lietotājiem (bet šie trešie nekādā veidā nevarēs identificēt jebkuru atsevišķu lietotāju no šīs informācijas);
 • Pārvaldīt mājaslapas un novērst krāpšanu un viltus darbības saistībā ar šo mājaslapu;
 • Sadarbībai ar jebkādiem likumīgiem prasījumiem vai pieprasījumiem.

5. Informācijas nodrošināšana trešajām pusēm

Mēs neizpaužam jūsu personīgos datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad:

 • Nepieciešama lai nodrošinātu mūsu mājaslapas pakalpojumus vai darbības;
 • Nepieciešams likuma prasību ievērošanai;
 • Nepieciešams aizsargāt jūsu vai citas personas vitālas intereses.

6. Starptautiskās datu pārsūtīšanas

Informācijas, ko mēs savācam, var pārsūtīt uz šādām valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis: ASV.

7. Personīgās informācijas drošība

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai novērstu jūsu personīgās informācijas nejaušu zaudēšanu, izmantošanu vai piekļuvi. Tomēr mēs nevaram garantēt pilnīgu datu drošību, jo tiešsaistes datu nodošanai pastāv noteikts riska līmenis.

8. Jūsu tiesības

Jūs varat pieprasīt, lai mēs jums sniegtu informāciju par personīgajiem datiem, ko mēs par jums uzglabājam, un, ja nepieciešams, tos labotu. Jūs arī varat pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu personīgos datus. Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs mājaslapas apakšā.

9. Trešo pušu mājaslapas

Šajā mājaslapā ir saites uz citām mājaslapām. Mēs neesam atbildīgi par trešo pušu mājaslapu privātuma politikām vai praksi.

10. Privātuma politikas labojumi

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo privātuma politiku, publicējot jaunu versiju mūsu mājaslapā. Lūdzu, ik pa laikam apmeklējiet šo lapu, lai pārliecinātos, vai esat piekrituši jebkādām izmaiņām.

11. Mūsu kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai mūsu attieksmi pret jūsu personīgo informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums:

 • E-pasts: hi@akt.lt
 • Tālrunis: +370 64331871

Pēdējās izmaiņas šajā privātuma politikā veiktas 2023. gada 5. maijā.

1. Kas mes?

 • Ši privatumo politika taikoma šiai svetainei: https://klimatomuziejus.lt
 • Svetainę administruoja asociacija “Aktyvus jaunimas” (kontaktai puslapio apačioje)

2. Kokią informaciją mes renkame?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
 • informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų interneto svetainės paslaugas, pranešimus el.paštu ir/arba naujienlaiškius;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

3. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html . Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko adresu http://www.google.com/privacy_ads.html . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti adresu http://www.google.com/ads/preferences/plugin . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

4. Jūsų asmeninių duomenų naudojimas

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 • Turint Jūsų sutikimą susisiekti su Jumis (atsakant į Jums rūpimu(s) klausimu(s));
 • turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį, kuris, mūsų manymu, gali būti Jums įdomus (Jūs bet kada galite atsisakyti šio naujienlaiškio);
 • trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;

Be aiškaus jūsų sutikimo mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

5. Politikos pakeitimai

Mes galime retkarčiais atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują versiją savo interneto svetainėje. Kartkartėmis Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad įsitikintumėte, jog esate patenkintas bet kokiais pasikeitimais.

6. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

7. Duomenų saugojimas

 • Duomenų saugojimo laikotarpis: 12 mėnėsių

Surinktą informaciją saugome savo bei saugiuose trečiųjų šalių (pvz.: Gmail) serveriuose. Priėjimas prie šios informacijos apsaugotas slaptažodžiais, kurie prieinami tik asociacijos darbuotojams. Jų pačių darbo sutartyse yra numatytas reikalavimas, bet kokią asmeninę informaciją naudoti tik nurodytais tikslais.

8. Jūsų (svetainės naudotojų) teisės

Visi svetainės naudotojai turi teisę:

 • sužinoti, kokią informaciją apie juos saugome ir kaip ją naudojame;
 • prašyti, jog visą informaciją apie juos pašalintume.

9. Mūsų kontaktai

 • Asociacija “Aktyvus jaunimas”, į.k.: 303244347
 • Registracijos adresas: Lygybės g. 21-86, Kaunas
 • Buveinės adresas (korespondencijai): Naugarduko g. 32/2, Vilnius
 • Už duomenų apsaugą atsakinga asmuo: Gediminas Kondrackis
 • Telefonas: +37064331871; e-paštas: hi@akt.lt
Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Let us be honest, the page is using cookies 🍪 for data analytics. Visit the privacy settings and/or agree with the usage of cookies.
X